TYT - YKS (Temel Yeterlilik Testi + Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

GÜMÜŞ EĞİTİM&DANIŞMANLIK KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ olarak özel ders kavramı bizim için her yaştaki öğrenci için yapılan birebir eğitim modelimizdir. Özel ders, çocuklarımızın derslerde anlamadığı konuları özel öğretmen sayesinde birebir aldığı çalışmalardır ve bu derslerde öğrenci ve öğretmen birebir çalışma yaptıgı için öğrencimiz anlamadıgı konuyu tekrar tekrar anlattırabilir, o konuya geri dönebilir ve  tekrar edebilir. Sınıf ortamları genelde çok kalabalık olduğu için öğrenci bazen sınıf ortamında seslerden dolayı konsantrasyonunu kaybedebilir ve dersi anlamakta güçlük çekebilir. Özel derslerde bu sorun tamamen ortadan kalkar ve öğrencinin odaklanması sağlanarak öğrencinin anlatılan konuyu daha iyi kavraması sağlanır. Özel ders kavramı ayrıca Türkiye şartlarında yani sınav mantığının geçerli olduğu bir eğitim modelinde çocugun konularla ilgili sorulara daha çabuk ve hızlı cevap vermesi için de yapılan derslerdir. Çocuklarımızın sadece konuyu anlamaları yeterli değildir, hızlı soru çözümü özellikle sınavlarda çok çok önemlidir. Özel derslerde bu sorun giderilebilir. Özel derslerin bir diğer faydası da özgün soruları görebilme becerisidir. Çok az kullanılan soru tipleri derslerde gösterilerek çocugumuzun yorumlama becerisi geliştirilip çocugumuzun değişik tarzlardaki soru kalıplarını görmesi sağlanır, öğretmen her durumda çocugun karşılaştıgı sorunlar karşısında birebir olaya etki edebilir.

     Özel ders öğrenmenin en etkili yöntemlerinden biridir, özel derslerin başarıya ulaşması için en önemli yapı eğitmen yapısıdır. Eğitmenler öğrencilerin seviyesine inebilecek, öğrenciyle samimi olabilecek, öğrencinin sevgi ve saygısını kazanabilecek, her sorunun püf noktalarını verip daha yalın anlatabilecek ve en önemlisi takip sistemiyle her an öğrenciyi takip ederek ihtiyaca bağlı programı güncelleyecektir. Gümüş eğitim olarak bizim en güvendiğimiz kısım eğitmen kalitesidir. Öğretmenlerimiz alanlarında uzman ve her biri İstanbul'un en saygın, en önemli dershanelerinde yıllarca çalışmış, özel ders kavramını bilen tecrübeli öğretmenlerdir.

    GÜMÜŞ EĞİTİM&DANIŞMANLIK KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ özel ders kavramını bir sistematiğe bağlamış programlı bir şekilde yapılandırılmış bir çalışma şeklidir.Özel ders sadece öğretmen öğrençi ilişkisine bağlı kalamaz bir takip sisteminin oluşturulması gerekir, kurum olarak öğrençi takip sistemi ve değerlendirilmesi sayesinde özel ders kavramı üç bölüme ayrılmıştır.Öğrencilerin öncelikle hangi seviyede olduğu tespit edilir ve bu tespit sayesinde gruplandırılır ve programı oluşturulur.

5-14 yaş çocuklara yönelik olarak hazırlanmış Abaküs temelli beyin ğeliştirme programıdır. Bu program çocuğun hesap makinası,kağıt,kalem kullanmadan zihninden işlem yapmasını sağlar. Program sonunda toplama,cıkarma,carpma ve bölme hesaplamalarını yapabilme yeteneği kazanılır. Çocukların analatik ve yaratıcı yönlerini teşvik ederek,öğrenme yeteneklerini geliştirir. Bellek,konsantrasyon ve gözlem yeteneklerini artırarak beynin sağ ve sol loplarının gelişimine ciddi katkıda bulunur. Çocukların Mental Aritmetik eğitimi ile kazanmış oldukları bu yetenekleri diğer derslerine de yansır. SOROBANWORLD Mental Aritmetik,çocuklarımızın zihinsel gelişimine bulunduğu katkı sayesinde beynin sağ lobunu uyararak; hafıza,hayal gücü,konsantrasyon,soyutlama gibi kavramların oluşmasını sağlar. 5-14 yaş çocuklarına yönelik olarak hazırlanmış zihinden aritmetik işlemlerini kolayca yapabilme becerisi kazanacakları bir programdır. Program,konusunda uzman ilköğretim matematik öğretmenleri tarafından Ülkemiz çocuklarının en hızlı şekilde anlayıp öğrenebilecekleri şekli ile revize edilerek hazırlanmıştır.

Bakırköy Ygs Lys, çocukların aritmetik işlem yapma becerilerini geliştirmenin yanı sıra işlem hızlarını da geliştirmektedir.

Bu programın eğitim sistemine katkısı oldukça büyüktür. 5-14 yaş arası çocukların derslerdeki konsantrasyon ve odaklanmalarını artırmaktadır.

Bu sistem Japon kültüründe bulunan Soroban Abaküsü ile sağlanmaktadır.

 

ABAKÜSÜN TARİHÇESİ

Abaküs kullanımının M.Ö. 5000 yıllarına dayandığı iddia edilmektedir. Babililerin buluşu olan abaküs yüzyıllar boyu ticaret alanında kullanılmıştır. Günümüzde uzakdoğu ülkelerinde (Çin ve Japonya) alışverişlerde kullanılan abaküs başlangıçta toprağın içine açılan sıra sıra oluklara dizilen taşlardan oluşmaktaydı. Günümüzde en iyi bilinen biçimi, Çinlilerin SUAN PAN olarak isimlendirdikleri, dikdörtgen şeklindeki bir çerçevenin içine gerilmiş tellerin üstüne incilerin dizilmesiyle oluşturulan abaküstür.

M.Ö. 2400 yıllarında Çin'de gelişen abaküs daha Girit ve Miken bölgelerinden Avrupa ve Amerikaya yayılmıştır.

Abaküs bilinen ilk hesap makinesidir. Abaküste amaç 4 ana matematiksel işlem olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapmaktır.

 

MENTAL ARİTMETİK EĞİTİMİNİN AMACI

Bilindiği gibi insan beyni sağ ve sol lob olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sol lobun konuşma, analiz etme, matematiksel ifadeleri kavrama gibi; sağ lobun ise ritim, müzik, renkler, hayal gücü, boyut algılama gibi fonksiyonlarda etkili oldukları bilim adamları tarafından tespit edilmiştir.

ANZAN eğitimi ile çocuklarınızın sağ ve sol loblarının dengeli bir biçimde gelişim sağlanır. İki lobun birbiriyle paralel gelişmesiyle bireyler daha üretken olur. Problemleri çözme yetenekleri gelişir ve problemlere daha fazla çözüm yolu bulmaları daha da kolaylaşır.

Çocuğunuzun konsantrasyon ve dikkat becerileri gelişir. Sınıf içerisinde sorulan sorulara daha güvenerek cevap vermeye başlar. Ödevlerini daha hızlı yapmaya başlayacağından sıkılma, yorulma gibi sorunlar ortadan kalkar ve kendisine daha fazla zaman yaratır.

Çocuğunuz çevresiyle iletişim halinde olur ve sosyalleşir. İşittiği ses, odaklanma ve hafıza kapasitesini artırdığından dersi derste öğrenir ve başarıları artar.

Close