ETÜT MERKEZİ

          2016-2017 Dönemi ETÜT PROGRAMI Okulların açılmasıyla başlıyacaktır. Etüt Programımız Haftaiçi 4 Gün Okul sonrası 3 saatlik dersler şeklinde toplamda 12 saatlik bir programdır. Programa kimler katıla bilir? Okul sonrası verilen ödevleri zamanında yapamayan, ödev çalışma alışkanlığı kazanmamış ve yapamadığı sorularda destek almak isteyen 2. sınıf ve 6. sınıf arası tüm öğrenciler katılabilir. Programın ilk kısmı ödev yapımı diğer kısmı ise öğrencilere belirlenen seviyesine uygun testlerin çözümü ve yapamadığı soruların anlatımı şeklindedir. Etüt programına katılabilecek öğrenciler okulda anlatılan konuların en az %50 sine hakim olmalıdır. Etüt programı bir konu anlatımı yada kurs programı değildir, öğrencide tespit edilen eksiklikler yada kazanımlar neticesinde öğrenci kendisi için en verimli programa danışmanlar denetiminde yönlendirilir. Etüt programımızda öğrenciye kazandırmak istediğimiz en temel özellik sorumluluk duygusunu güclendirerek disiplinli bir ders çalışma alışkanlığı kazandırmaktır. Kısacası öğrenci bu programla nasıl ders çalışması gerektiğini öğrenir.

GÜMÜŞ ETÜT EĞİTİM programı hafta içi dört gün okul sonrası kurs şeklindedir. Program gereği öğrencilerle bire-bir eğitim ğrenimin sağlanolanağı sae anlamadığı konularıığlar. Öğrenciler okul sonrasında şubelerimize gelerek gün için de okulda işledikleri dersleri tekrar etme ve eksik kaldıkları konularda ders alma imkanı bulurlar. Etüt programı öğrencinin derslerde öğrendiği konuların tekrarı, ödevlerin yapılması eksik konulardan bire-bir alması Tudem yayınlarından soru çözmesi ve yazılı zamanın da ekstra çalışmı şeklindedir. Etüt programımız tamamen ders çalışma odaklıdır öğrenci için önemli olan ödev yapımı değil ödevin öğrenci tarafından yapılmasıdır. Etüt merkezlerinde yapılan en büyük yanlış aile menşelidir çocuğuyla yeteri vakit gecirmeyen ve çocuğunu yük olarak gören anne-baba çocuğun kazanması gereken sorumluluk bilincini ki bu ödevle kazanılır etüt merkezlerine yıkmaktadır, bunu bilen merkezlerde çocuklara verilen ödevleri öğretmen eşliğinde yaparak ödevleri tüketir ve ödev için kazanılması gereken davranış çocuğa aktarılmamış olur. Ödev öğrencinin kendi sorumluluğundadır bir öğrencinin ödevini yapmak öğrenci için yapılacak en büyük yanlıştır. GÜMÜŞ EĞİTİM olarak biz öğrencilerin ödevlerinin kendisinin yapmasını sağlayarak o sorumluluk becerisini çocuğumuza kazandırıyoruz. Eğer öğrenci tepki verir ve çalışmazsa zorlama yapılmadan konu anlatımı tekrarlanır ve tekrar ödevleri yapması sağlanır eğer yine yapmayı red ederse yapana kadar şubede durması sağlanır ve bu durum aileyle paylaşılır. Aile ödev yapımı ve çocuğun derslere olan ilgisinde kilit rol oynar unutulmamalı ki eğitim ailede başlar. Sorumluluklarını bilen başarılı bir öğretmenin evdeki uygulamalarını yapan veliler çocuklarında herhangi bir sorun yaşamazlar unutulmamalıdır ki temel eğitimde DİSİPLİN cok önemlidir.

          GÜMÜŞ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ olarak öğrencilerin ödev yapımı ve yazılı çalışması tamamen şubemizdeki öğretmen kontrolünde olur. Öğrenci ödev sorumlulu kazanması için gerekli ne yapılması gerekiyosa yapılır. Sınıflarımız onar kişilik gruplar halindedir ve her sınıfta iki öğretmen ortak çalışma yapar öğretmenlerden biri özel ders verirken diğeri çocukların ödevlerini kontrol ederler çalışma şekli tamamen EĞİTİM odaklıdır çocukları oyalamak ve ödevlerin öğretmenler tarafandan yapılması kesinlikle yasaktır.

Close