Mental Aritmetik

MENTAL ARİTMETİK eğitimi veren kurumumuz gümüş eğitim&danışmanlık ve kişisel gelişim merkezi Bakırköy İncirli'de ilk merkez olarak kurulmuş, çok kısa zamanda Avcılar, Bahçelievler ve Samsun'da şubeler açmış, abaküs temelli mental aritmetikte lider bir kuruluştur.Mental aritmetik programının yanında dikkat geliştirme kitapları-zeka geliştirme oyuncaklarıyla çocuklarımıza zihin gelişimiyle ilgili araç ve gereçleri bünyesinde barınmaktadır. Mental aritmetik kavramı dört işlemin yani toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemini zihinden hızlı bir şekilde yapabilme becerisi kazandıran bir programdır. Öğrenciler bu programa 4-15 yaş aralığındaysa katılabilir, çünkü beyin gelişimi ancak bu yaş diliminde şekillenebildiği için mental yapabilme becerisi bu yaş grubundaki öğrencilerde çok daha başarılıdır ve amacına ulaşabilir.Daha büyük yaştaki çocuklar bu programı alabilir ama mental aşamaya geçişte sorunlarla karşılaşabilir.

     ABAKÜS kullanımı mental aşama icin çok önemlidir. Programda abaküs kullanımının temel amacı soyut kavramları somutlaştırmaktır.Bildiğiniz gibi matematik soyut kavramlar üzerine kurulmuş bir bilimdir kimse kimseye iki veremez aslında ikiyle ikinin toplamı tamamen soyut kavramların hayali yapımıdır ama bu beceriyi abaküsle yaptığınızda soyut kavramlar somutlaşırlar. Öğrencilerin kavrama yetenekleri artar, çünkü ikiyi elle eleyebilir, hareket ettirebilir; yani rakama hükmeder. Bu da kavramayı artırır, ayrıca soyut kavramlar beynin sadece sol tarafını geliştirir. Matematik beynin sol tarafına yapılan bir yatırımdır ama abaküs kullanımıyla sağ beyinde çalışmaya başlar ve çocuklarımız soldaki bilgiyi sağ tarafa aktararak hem sol hem sağ tarafını çalıştırmış olur. Abaküs temelli eğitimin esas amacı budur. Beynin iki lobunun da uyumlu bir şekilde çalışması amaçlanır. MENTAL ARİTMETİK  programı bir egzersiz programıdır. Beyni bir kas olarak görür ve onları çalıştırarak yani egzersiz yaptırarak beynin daha iyi calışmasını sağlar. Çalışan beyinle çalışmayan beyin aynı olamaz. Beynimiz vücudumuzun en önemli organıdır. Bir komuta merkezidir. Bu egzersiz çocugun eğitim hayatına olumlu etki yapar. Sayılarla uğraşmak ilk etapta sanki matematik olarak gözükse de aslında öğrencinin bütün becerilerine etki eder, çünkü amaç beyin gelişimidir. Beğin gelişimini doğru bir şekilde tamamlayan öğrencilerin derslerdeki başarılarının artması beklenir. Öğrencilerin derslerinde başarılı olması tamamen ders çalışma becerisine ve alışkanlığına bağlıdır. Abaküs temelli beyin gelişimi programını yapan kurumlar çocukların derslerinin daha başarılı olacaklarını idda edemezler, çünkü bu program bir okul ya da dershane progarmı değildir. Ders çalışma becerisi çok farklı bir beceridir. Mental yapan ve programı başarıyla bitiren her öğrenci geleceğin dahisi olma adayıdır ama unutulmamalıdır ki, başarılı olmak sürekli çalışma gerektirir. Sizler bir veli olarak, mental aritmetik eğitimi almış çocugunuzun zihin gelişiminin tam oldugunu bilirsiniz. Çocuğunuz derslerinde hala başarısızsa bu onun zekasıyla alakalı değildir. Bu tamamen derslerine çalışmamasının bir sonucudur. Zeka, denizdeki inci gibidir. Onu çıkarıp işlemedikten sonra bir anlamı yoktur ama özü incidir.

   BAKIRKÖY MENTAL ARİTMETİK  ailesi, çocuklarımıza mental aritmetik eğitimi dışında ders çalışma alışkanlığı kazandırmak-dikkat eksikliğini azaltmak-konsantrasyonunu ve odaklanmasını artırmak icin bünyesinde bir çok materyal bulundurur. Biliyorsunuz ki, mental aritmetik programı uluslararası bir programdır. Dünyanın gelişmiş bircok ülkesinde, özellikle uzak doğu ülkelerinde çocukların iki yaşındayken başladığı ve hayatlarının her anında kullandıkları, okul müfredatlarında bulunan, devlet tarafından teşvik edilen hatta zorunlu tutulan bir programdır. Her ülkenin eğitim programları farklılıklar gösterir. Biz yurtdışı destekli mental aritmetik programı uygulamamıza rağmen eğitim araç ve gereçlerimiz Türk eğitim modeline göre düzenlenmiştir.Şubemize kayıt yaptıran öğrencilerimiz önce rehber öğretmen tarafından GÖRSEL-İŞİTSEL testine tabi tutulurlar. Her öğrencinin öğrenme metodu farklıdır. Bazı çocuklar görsel olarak yetenekliyken bazıları işitsel olarak daha iyidirler. Önce bunun tespiti yapılarak sınıflar oluşturulur ve eğitimleri bu testlerden çıkacak sonuçlara bağlı olarak şekillendirilir. Çocuklarımız mental programdan önce eğitmenlerimiz tarafından 3 ders bire-bir özel ders çalışırlar ve buradaki amaç çocugumuzun öğretmeni tanıması, adapte olması ve uyum sorununu aşmasıdır. Bu özel derslerde, eğitmenimiz de öğrenci hakkında bilgi sahibi olur ve çocuğun eğitimini ona göre şekillendirir. Özel dersleri biten öğrenciler sınıf ortamına alınır ve arkadaşlarıyla uyum içinde çalışması sağlanır. GÜMÜŞ EĞİTİM BAKIRKÖY MENTAL ARİTMETİK şubemiz bünyesinde kesinlikle dershane mantığı yoktur. Sınıflarımız maksimum 6 kişiliktir, oturma düzeni de (U) masa (L) masa şeklinde dizayn edilmiştir. Bünyesinde kesinlikle sıra barındırmaz, okul mantığından uzaklaştırılmıştır. Biliyorsunuz ki, okullarımız çok kalabalıktır. Sınıflarda önde oturan öğrenciler daha başarılıdır. Bunun nedeni öğretmenin öğrenciye hakimiyeti, çocugun dersi anlama ve tahtayı görme mesafesidir. Arkada oturan öğrencinin sesten gürültüden konsantrasyonu sürekli bozulduğu için sorunlar yaşar. Biz bunun eğitimde dezavantaj olduğunu bildiğimiz için sınıflarımızı buna göre şekillendirdik .Ayrıca her sınıfımızda bilgisayar bulundurarak çocukların görsel zekasının gelişimini sağlayacak ve daha iyi öğrenmesine katkıda bulunacak program ve yazılımlarla destekledik. Sınıflarda televizyon bulundurarak çocuklarımızın dikkat videoları izlemesini sağladık. Tabii en önemli olan çocugun keyif alması gerektiğini bildiğimizden öğrencilerimiz için özel hazırlanmış motivasyon videolarıyla sınıflarımızı güçlendirdik. Sınıflarda eğitim yine bire-bir şeklinde devam eder. Eğitmen her bir çocugumuzla ayrı ayrı ilgilenecek zamanı bulur ve takip sistemine işler. Takip sistemi her dersin sonunda yapılır. Her öğrenci için özel olarak hazırlanmış bu kartlarla öğrencinin derslerde yaptığı mental -anzan-flaş kart çalışmaları not edilir ve velilere ders sonunda bilgilendirme sunumu yapılır ve çocuklarımıza 4 ayda bir tekrar, rehber öğretmen tarafından görsel-işitsel testi uygulanarak çocugumuzun ne kadar gelişim kaydettiği kayıt altına alınır ve veli bilgilendirilir. Takip sistemi kurumumuz tarafından çok dikkatli bir şekilde yapılır ve her ayın sonunda veli bilgilendirme aramalarında veliyle paylaşılır ve çocugun durumuna göre değerlendirilme yapılır ve çocuğun programı güncellenir.

     VELİ EĞİTİM-BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ çocuklarımız şubemize kayıt yaptırdıktan hemen sonra başlar. Mental aritmetik eğitiminin tam anlamıyla başarılı olması ve istenilen seviyeye gelebilmesi için velilerin de mental aritmetik hakkında bilgi sahibi olması ve neler yapmaları gerektiğini bilmeleri gerekir. Bu bağlamda velilerimize mental aritmetik başlangıc bilgileri verilir. Ayrıca velilerimiz evde takip etmeleri gereken program hakkında seminerlerle desteklenir. Velilerimiz de mental aritmetik programının ilk haftalarında çocuklamızla derse katılır ve mental hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu çalışmada istenilen sonuç velilin program hakkında bilgilenmesi ve evde çocuguyla beraber programı uygulamasıdır. Bu çocuklarımıza ders çalışma-egzersiz yapma becerisi kazandırır. Çocuklarımız okula başlayana kadar model olarak anne-babayı görür ve onları taklit eder. Biz bunun çocuklarımız için çok önemli olduğunu biliyoruz ve veli bilgilendirme seminerlerine çok önem veriyoruz. gümüş eğitim&danışmanlıkmerkezimizde eğitim çocuk-veli-eğitmen üçlemesi şeklinde yapılır, derse gelen öğrencimizle eğitmen ders yapar ve evde yapması için egzersizler verir. Bunların evdeki takibi kesinlikle veliye bağlıdır. Veli çocuguyla ilgilendiği takdirde çocuk çok kısa zamanda mentale geçer ve programa tekpki verir. Kurumumuz mental aritmetik programını yeni yapan bir kurum değildir. Tecrübelerini eğitim modeline yansıtmıştır. Her öğrencinin öğrenme zamanı farklılıklar gösterir. Bazıları iki ayda, bazıları üç ayda, bazıları bir ayda mentale geçebilir. Bu çocugun tabiatına bağlı olarak değişebilir ama velinin çocuguyla ilgilenmesine de bağlıdır. Programa ilgili veliler, günde sadece yarım saat ayırarak çocuklarıyla inanılmaz işler başarabilir. Çocugun programı sevmesine yardımcı olur. Çocuk programın önemini hızlı kavrar ve başarılı olur. Bu beceri sadece mental programıyla sınırlı değildir. Yapılan her işte, eğitimin her alanında ailenin ilgisi alakası çocukların daha başarılı olmasını sağlar.

Close