Sıkça sorulanlar

 • • Kararlılığı ve hesaplama becerisinin hızlılığını mantıksal nedenlerle arttırır.
  • Hafızayı güçlendirir.
  • Daha uzun konsantrasyon süresi sağlar.
  • Daha yüksek öğrenim kapasitesi ve özsaygı yaratır.
  • Hayal gücü yeteneğini ve görsel hafızayı arttırır.
  • Anlama seviyesini ve hızını arttırır .
  • Daha üstün gözlem/zihinsel canlandırma (hayal etme gücü) yeteneği sağlar.
  • Kesin hüküm verme/ dinleme becerisi kazandırır.
  • Öğrenirken eğlenmenin ve stresi azaltmanın huzurunu yaşatır.

 •      Mental Aritmetik programına çocuğunuz istediği zaman başlıya bilir. İlla senenin başında kayıt olmasına gerek yoktur programı duyduğunuz an gelip kayıdınızı yaptırıp programa başlaya bilirsiniz çünkü mental aritmetik programı bir dersane yada ders veya kurs programı değildir. Öğretilen beceri çocuğunuzun beyninin iki lobunu da düzgün ve eşit bir bicimde kullanması ve buna bağlı olarak zeka gelişimidir. Programın tam anlamıyla bitme süresi minimum 16 ayla sınırlıdır siz başladığınız andan itibaren aldığınız ay kadar mental anlam da gelişim gösterirsiniz yani tekrar etmek gerekirse mental aritmetik programında gec kalma diye yada dersi kacırma diye bir mantık yoktur çocuğunuz başlar başlamaz sıfırdan başlar ve zamanla gelişim gösterir bu bağlam da bakıldığın da mental aritmetik programını bir Spor programı olarak düşüne bilirsiniz beyin gelişim spor merkezi.
 •           Kesinlikle değildir Mental Aritmetik aslen Japonyada doğmuş 90 senelik bir gecmişi bulunan bir zihin geliştirme programıdır esas istenilen, Çocuklarımızın zekasını daha iyi kullanmasını sağlamaktır. En ana Temelde Çocuklarımıza Matemetik sevgisini vermek ve Matematiğin Alfebesi olan sayılara hakimiyeti artırmak ve Matematik korkularını yenmeye çalışmaktır. Eğitimin %51 i psikolojidir kendine güveni tam olan,kendisini ifade edebilen bir çocuk her zaman daha başarılıdır. Mental Aritmetik Eğitimi çocuklarımızın matematiğe olan ön yargılarını kaldırarak ÖZGÜVEN  kazanmalarına yardımcı olur. Mental Aritmetik de matematiksel işlemlerin ABAKÜS aracıyla yapılmasının esas amacı beynin sağ lobunun çalışmasını sağlamaktır. Matematiğin zor ve yapılamayan bir ders olmasının altın da soyut bir kavram olması ve kavramasının zorluğu yatmaktadır ABAKÜS sayesinde soyut olan kavramlar somutlaşır ve anlaşıla bilir hale gelir. Sağ beynini kullanan ve ğeliştiren bir çocuğumuzun DİKKAT DAĞINIKLIĞI ortadan kalkar çünkü dikkat ve odaklanma sağ beyinle alakalı bir durumdur. Sonuç olarak Mental Eğitimini tamamlamış bir çocuğumuzun promlem çözme yeteneğinin yükselmesi ve daha başarılı bir eğitim ve öğrenim hayatının olması amaçlanır.

 •           SorobanWorld Mental Aritmetik programına katılan çocuklarımızın sınıfları iki kısım da değerlendiriliyor. Birincisi OKUL ÖNCESİ dediğimiz 4,5,6, ve 7 yaş grubu öğrencileri, bu grub da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. 4 yaşındaki çocuklarımızın MENTAL Aritmetik eğitimleri BİRE-BİR özel ders şeklinde yapılıyo hafta da iki sean 60 şar dak. dan toplam haftada 120 dak. MENTAL yapıyorlar. 5,6 ve 7 Yaşındaki çocuklarımız aynı sınıf da mental eğitimi alabiliyorlar bunlar da hafta da 120 dak. altı kişilik sınıflar da Mental eğitimlerini alabiliyorlar. AMA İSTİSNA DURUMLARDA YAŞANABİLİYO 5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIMIZ MASTER EĞİTMENLER TAKİBİNDE YA SINIF ORTAMINA YADA BİRE-BİR ŞEKLİNDE MENTAL EĞİTİM ALABİLİYORLAR. İkinçi grubumuz ise 8 yaş ve üzeri grublar onlar da kendi arasın da ikiye ayrılıyo ve 8,9 ve 10 yaş grubu bir sınıf da 11,12 ve 13 yaş grubu bir sınıf da olacak şekilde gruplara ayrılıyo ve sınıflandırılıyor. AMA YİNE BU GRUBDA DA İSTİSNAYİ DURUMLAR OLABİLİYO YİNE BUNUN TESPİTİNİ MASTER EĞİTMENLER BELİRLİYO VE SINIFLAR ŞEKİKLENİYOR. Burada en önemli durum ise sınıflar da kesinlikle ayrım yapılmaması yani sadece iyi bir sınıf oluşturulup sadece onlar da başarı hedeflenmiyor, kitlesel bir başarı SOROBANWORLD için amaç kabul edilmiş sınıflar da ona göre şekillendirilip oluşturulmuştur bire-bir eğitim SorobanWorld uygulamasıdır. Başarılı olan ve diğerlerine göre daha hızlı olan çocuklarımızın diğerlerinden farkı daha fazla kitap bitirmesi ve programı önde takip etmesidir. BAŞARILI ÇOCUKLARIMIZ İSTEDİĞİ SÜRECE KİTAP BİTİRMELERİ VE SÜREKLİLİK ARZ ETMELERİ ÇOK ÖNEMLİDİR ÇOCUKLARIMIZIN ÖNÜ ASLA KESİLMEZ YAPABİLDİĞİ KADAR YAPMASI AMAÇLANIR.

 •                                                                  SOROBANWORLD                     DİĞERLERİ

                                                                       BİREYSEL YAKLAŞIM                             GRUP YAKLAŞIMI

      EĞİTİM                                              BİREYSEL FARKLILIKLAR VE                BİREYSEL FARKLILIKLAR GÖZ

                                                                      İHTİYAÇLARA GÖRE                             ARDI EDİLMİŞ

                                                                      PROGRAMLANMIŞ

  ÖĞRENCİ SAYISI                      6 KİŞİ                                                              16-18 KİŞİ

  HAFTALIK DERS                       120DAK SINIF ORTAMINDA                            120 DAKİKA

        SÜRESİ                                       40 DAK ÖZEL DERS 160DAK.

  DERS BAŞINA DÜŞEN               20 DAKİKA İLE                                             2-3 DAKİKA

  ÖĞRETMEN ÖĞRENÇİ               60 DAKİKA

  SAAT ORANI

  İLK 8 AY SONUN DA                TOPLAMA -CIKARMA- ÇARPMA                 TOPLAMA -CIKARMA

                                                      İNGİLİZCE

                                                                       DİKKAT GELİŞTİRME

            DİĞER ÇALIŞMALAR         AKIL OYUNLARI

                                                                       YARATIÇI DÜŞÜNME PROGRAMI

                                                                        ELEŞTİRİSEL DÜŞÜNEM PROGRAMI

  FİZİKSEL MEKAN            PEDOGOJİK ÖZELİKLERE GÖRE

                                                                         DÜZENLENMİŞ VE STANDARDİZE                  KLASİK SINIF ORTAMI

                                                                         EDİLMİŞ YAPILAR

 • Singapur Matematiği siz ve çocuğunuz için tamamen yeni bir matematik anlayışıdır.Bu sistem Singapuru TIMMS ve PISA ölçümlerinde matematik alanında ilk 3 içerisindeki yerini almasını sağlamış ve ülkedeki matematik korkusunu ortadan kaldırmıştır. Singapur öğrencileri erken yaşlarda usta matematikçiler haline gelmişler, daha da iyisi bu çocuklar rahatlıkla matematiksel düşünebilen problem çözücüler olarak yetişmektedirler. Singapur Matematik programı matematik eğitiminde öğrenciyi problemin içerisine dahil ederek ilerler.Yönten hikayeler içinde matematik ve materyallerle anlatım tekniklerini kullanırken aynı zamanda problemleri oyunlaştırır ve akılda kalıcılığı ciddi oranda artırır.

  Matematik eğitiminde kullanmış olduğu hikayeleştirmeler öğrencilerin hikayenin devamını merak etmelerini sağlarken, hikayenin devamına ulaşmaları için problemleri çözebilme gerekliliği sonucunu ortaya çıkartır.Problem çözümleri noktasında oluşturulmuş olan probleme özel materyaller yapılan işi eğlenceli hale getirirken, öğrencide maximum algı oluşumunuda gerçekleştirir.Singapur Matematiği birkaç anahtar strateji etrafında toplanır Sayılar arasında parça bütün ilişkisini düşünebilme 

  Basamak değerini kavrama Dört işlem yapmayı kolaylaştırmayı sağlayan sayıları parçalara ayırma Problem çözümlerine Singapur Matematiği ile yaklaşıldığında, birşeyler çarpıcı halde değişir.Bu da kelimlerle ifade edilen problem durumunun bloklar kullanılarak görselleştirilmesini sağlayan model çizmeye bağlı olarak gelişir.Bu yöntemle öğrenciler problemin ne söylediğini görselleştirmeyi öğrenirler, böylelikle problemi anlamış ve nasıl çözeceklerininyolunu bulmuş olurlar.Singapur Matematik programı öğrencilerin günlük hayatta kullandıkları matematiksel kavramları öğrenmelerini süreç becerilerini geliştirmeyi ve öğrencilerin problemiformule etme, uygulama ve çözme becerilerini geliştirmelerini amaçlar.Singapur Matematiğinde ilkokul seviyesinde uygulanan matematik programı az konu içerir fakatdaha derinlemesine işler.Anahtar matematik kavramları öğretilir ve çeşitli matematiksel düşünceler bu kavramların üzerine oturtulur.

   

 • Singapur İlkokul Matematik Programı;

  • Günlük yaşamlarını sürdürebilecek ve bir üst matematik öğreniminde kullanacakları temel matematik kavramlarının öğrenilmesini,

  • Problem çözme yoluyla öğrencilerin düşünme, akıl yürütme, iletişim, uygulama ve üstbilişsel becerilerinin geliştirilmesini,

  • Matematiğe karşı ilgi ve özgüvenin geliştirilmesini amaçlar.

   

 • Singapur Matematiği’nin temelleri Jerome Bruner’in eğitim anlayışına dayanmaktadır. Bruner'in çalışmaları bebeklik, okul öncesi, okul çağı ve erişkinlik üzerinde yoğunlaşmıştır. Bruner'in teorik yaklaşımı Piaget'nin teorisin den farklılıklar göstermekle beraber gelişimin formulasyonunda farklı bakış açısı getirmesi itibariyle incelenmeye değer bir yaklaşımdır. Her iki bilim adamının bildirdiği, hem fikir olduğu temel, ortak yaklaşım insan gelişiminin bir seri ilerleyici ve her biri nitelik itibariyle diğerinden farklı safhalardan oluştuğu prensibidir.

  Bruner insan gelişimini incelerken üç aşamadan söz eder. Bunlar Hareket Dönemi, İmgeleme Dönemi ve Sembolik Dönem'dir.

  a- Hareket Dönemi

  Bu dönemde bebeğin dünya hakkında bilgilenmesi aşina olduğu nesnelerle tekrarlayıcı motor faaliyetleri sayesinde gerçekleşir. Bakma, yönelme, avuçlama, yakalama gibi davranma biçimleri bilgi kazanmada temel işlemlerdir. Bu işlemler esnasında bebek çevresini nesnelleştirerek ilişkilendirir.

  Bruner'e göre en temel bilgilenme süreci, bebeğin çevresindeki nesnelere yoğunlaşarak bakması sayesinde gerçekleşir. Bebekler göz hareketleri ve bakışlarını sabitleştirerek çevrelerindeki dünya hakkında temel bilgileri kazanırlar. Bebek motor yeteneğini gelişmesiyle nesneleri yakalamaya başlar. Yakalama davranışı algı sürecinde zenginleşmeye neden olur. Bu noktada bebek görsel algı sayesinde şekil farkını; aynı zamanda yakalama davranışı ile de mesafe farkını bütünleştirir. Görme ve dokunma yoluyla gelen girdiler eşgüdümle bütünleşir ve bebeğin bilgi kazanmasında zenginleşme sağlar.

  b- İmgeleme Dönemi

  Bu dönemde çocuk gittikçe hayal gücünü daha fazla kullanmakta dır. Çocuk dünyasını nesnel olarak temsil edebilme kapasitesi kazanmış tır. Bu nedenle çevresini değerlendirip, yaşarken çocuk doğrudan fiziki temasa daha az bağımlı kalır, hayal gücünü kullanabilir duruma gelmiş- tir. Bu ikinci safha, birincisinden daha gelişmiş bir aşamadır ve bu noktada çocuk, artık nesneleri belirli somut özelliklerine göre sınıflandırabilir.

  c- Sembolik Dönem

  Bu dönem de kişi dünyayı en üst düzeyde temsil edebilme yeteneğini kazanmıştır. Sembolleri oluşturur veya semboller aracılığı ile düşünce gerçekleşir. Sembolik dönemde çocuğun konuşma becerisinde önemli değişiklikler olur. Bruner'e göre dil alt dönemlerden bağımsız işlemekle birlikte, hareket ve imgeleme dönemlerinde oluşmuş olan olaylarla ilişkili sembolik dönemin bir sistemidir. Bu noktada Bruner ile Piaget'in görüşleri farklıdır. Piaget'ye göre sembolik düşünce dil gelişiminin ön koşuludur. Dil, bilgi ve soyutlamanın ifadesi için bir vesiledir. Oysa Bruner'e göre dil bir soyutlama sürecidir. Bu dönem, soyutlama yapabilme yeteneğinin geliştiği dönemdir. Kişinin nasıl düşündüğü erken dönemlerdeki Hareket ve İmgeleme dönemlerinin deneyimleriyle belirlenir.

  Buradan yola çıkarak Singapur Matematiği; somuttan görsele, görselden soyuta doğru bir yol izlemektedir.

 • Singapur’da ilkokullarda uygulanan matematik programı az konu içerir. Konular uzmanlaşmak için öğretilir. Daha az konu daha derinlemesine öğretilir. Temel matematik kavramları öğretilerek matematiksel düşünme becerileri bu kavramlar üzerine oturtulur. Ünite sonundaki tekrarlara çok önem verilir. Bir konu öğrenilmeden diğerine geçiş gerçekleştirilmez. Singapur matematik öğretiminde 3 temel öğretim prensibi mevcuttur.

  1. Öğretme öğrenme içindir; öğrenme anlama içindir; anlama ise akıl yürütme, uygulama ve son olarak da problem çözme içindir. Yani matematik öğterimi öğrencilerin öğrenmesini odak noktasına alan interaktif bir süreçtir. Bu süreçte öğretmenler öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlamak için bir dizi öğretim yaklaşımları kullanmak durumundadır. Öğrenciler öğrendikleri hakkında öğretmenlerine geri bildirimde bulunmalı, öğretmen de bu geri bildirimler sayesinde öğrenmeyi geliştirmek için kararlar almalı ve öğrenciye geri bildirimlerde bulunmalıdır.

  2. Öğretim süreci, öğrencilerin ön bilgilerinin üzerine inşa edilmeli, öğrencilerin ilgi ve deneyimlerini dikkate almalı ve onları aktif ve etkileşimli bir öğrenme ortamı içine sokmalıdır.

  Matematik hiyerarşik yapıdadır. Bir önceki konu öğrenilmeden temeller zayıf ve öğrenme yüzeysel olacaktır. Öğretmenin öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarının sürekli farkında olması gerekmektedir ki, onları harekete geçirecek, mücadele etmelerini ve gelişmelerini sağlayacak görevleri onlara verebilsin. Bu öğrencilerin aktif ve etkileşimli öğrenme durumlarına girebilmeleri için gereklidir.

  3. Matematik öğretimi gerçek dünyayla bağlantılı olmalı, teknolojik araçlardan yararlanmalı, çağımızın gerekliliklerine önem vermelidir. Gerçek yaşam problemlerine dair uygulamalar içermelidir. Öğretmenler matematik kavramlarını öğretirken görselleştirme, benzetme ve sunumlar için teknolojik aletlerden yararlanmalıdırlar.

   

 • Mental Aritmetik Dönüşüm Programı:

  Mental aritmetik dönüşüm programına 2012-2013 eğitm öğretim yılında bizden mental aritmetik hizmeti almış olan öğrenciler katılabilir. Dışarıdan bir öğrenci bu programa katılmak isterse öğrenciye mental aritmetik bilgi ve becerisini ölçen bir test uygulanır. Başarı sonucuna göre programa alınır veye red edilip başka programlarımıza yönlendirilir.

  Dönüşüm programımızın içeriği:

  1. Mental Aritmetik: Öğrenciler 7. Seviyeden çalışmalarına devam ederler. Haftada 1. Saat olarak mental aritmetik derslerine alınırlar.

  2. Singapur matematiği: Singapur Matematiği kendi içerisinde 2 ayrı alana ayrılır ve yayınları ayrı ayrıdır. Bu programlar:

  a. Singapur Matematiği Müfredat Programı: Bu programda aynı ülkemizdeki gibi müfredat konuları, Singapur Matematiği yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımına göre işlenir. Müfredat programında sınıf anlayışı yerine seviye anlayışı getirilmiştir. Yani her öğrenci kendi seviyesine göre programa başlayacaktır. Toplamda 6 seviye olup her seviye kendi içinde A ve B yayınlarına bölünmüştür. Her yayınında bir ödev, ev çalışma kitabı bulunmaktadır. Her kitap ortalama 80-90 sayfa aralığındadır.

  b. Problem Çözme Programı: Singapur Matematiğini dünya matematik öğretimine getirdiği en önemli yenilik ve katkı problem çözme teknikleridir. Problemler matematiğin akıl yürütme bölümünü oluşturur ki ülkemizde en fazla zorlanılan bölüm de budur. Çünkü ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde problem çözme ezberi bir biçimde ele alınmakta, öğrenciler problemleri ezberi bir şekilde çözmeye çalışmakta ve problemi çözememekte, problem yaşamaktadır.

  Problem çözme programı da 6 seviyeye bölünmüş olup her seviye kendi içerisinde A ve B olarak iki yayına ayrılacak ve her yayının ödev egsersiz kitabı olacaktır. Ayrıca her seviye için problem çözmeyi öğreniyorum adında problem çözme yöntem ve tekniklerini öğrenci seviyesine göre anlatan bir problem çözmeyi öğreniyorum kitabı olacaktır.

 • * Ders kitapları ince ve hafiftir.

  * Bir yılda 13-14 konu derinlemesine işlenir. Az konu çok pratik anlayışı hakimdir.

  * Önemli matematiksel ifadeleri vurgulamak için basit karikatür çizimleri kullanılarak kitaplar çocuk dostu hale getirilmiştir.

  * En önemli şeylerden biri de karmaşık problemlerin çözülmesinde çok etkili bir yöntem olan “bar modelleri” diye adlandırılan resimli diyagramların kullanılmasıdır.

  * Kitaplarda daha az konu başlığı olduğu için öğrenciler bir konu üzerinde daha fazla vakit geçirme ve uzmanlaşma imkanı bulurlar.

  * Ağır kitaplarla ders işleyen öğrenciler sadece soyut rakamlarla işlem yapabilirken, bu kitaplar öğrencilerin somut materyallerle, görsellerle ve en son soyut rakamlarla işlem yapmalarına fırsat vermektedir.

  YAYINLAR NASIL HAZIRLANMIŞTIR? YAPISI NEDİR?

  * Yayınlar oluşturulmadan önce Singapur ve Türkiye matematik programları incelenmiştir.

  * Singapur’da kullanılan matematik kitapları incelenmiştir.

  * Her seviyede 2 ders ve 2 çalışma kitabından oluşan 6 seviyeli matematik kitap seti

  * Her seviyede 2 ders ve 2 çalışma kitabından oluşan 6 seviyeli problem çözme kitap seti

  * Her seviyede 1 ders ve 1 çalışma kitabından oluşan 3 seviyeli “Problem çözmeye başlıyorum” kitap seti geliştirilmiştir.

Close